1. júla 2022

Služby

Poskytujeme odborné poradenstvo v oblastiach zameraných na možnosti získania a využitia finančných prostriedkov z domácich a zahraničných zdrojov, organizujeme vzdelávacie aktivity (školenia, kurzy, semináre, workshopy, konferencie), pomôžeme Vám s prípravou, realizáciou, monitorovaním a vyhodnotením projektov …

Dúfame, že budete s našou ponukou služieb spokojní, akékoľvek pripomienky samozrejme uvítame. Pre viac informácií nás navštívte osobne alebo nás kontaktujte na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

PoradenstvoZverte sa nám s akoukoľvek otázkou. Poradenstvo je veľmi dôležité nielen pre laikov. Neváhajte nás teda navštíviť s akýmkoľvek problémom alebo otázkou. Náš zaškolený a plne profesionálny personál Vám na všetky otázky ochotne odpovie a veľmi ocení Váš záujem o našu činnosť.Oblasť:možnosti získania a využitia finančnej podpory z domácich a zahraničných zdrojovpríprava projektovrealizácia projektovmonitoring projektovtvorba podnikateľských plánovtvorba rozvojových dokumentovspracovanie sektorových analýz
Organizovanie vzdelávacích aktivítseminárov, workshopov, kurzov, konferencií pre širokú cieľovú skupinuOblasť:možnosti získania a využitia finančnej podpory z domácich a zahraničných zdrojovpríprava projektovrealizácia projektovmonitoring projektovtvorba podnikateľských zámerov a plánovtvorba rozvojových dokumentovspracovanie sektorových analýz
ProjektovaniePomôžeme Vás s prípravou, realizáciou, monitorovaním a záverečným vyhodnotením zrealizovaných projektov.Oblasť:vyhľadávanie a identifikácia vhodnej výzvypomoc pri zabezpečení zdrojov na spolufinancovaniepríprava (napísanie) projektumanažment projektuexpertná a lektorská činnosť na projektevedenie ekonomiky projektuadministratíva projektumonitoring projektu
Spracovanie strategických rozvojových dokumentovpodnikateľské zámery a plány pre malé a stredné podniky, veľké podniky a neziskové organizácie,rozvojové dokumenty pre obce, mikroregióny, regióny a kraje

Viac tu: https://agenturabb.webnode.sk/sluzby/