28. septembra 2022
sluzby Služby 2 min read
Poskytujeme odborné poradenstvo v oblastiach zameraných na možnosti získania a využitia finančných prostriedkov z domácich a zahraničných zdrojov, organizujeme vzdelávacie aktivity (školenia, kurzy, semináre, workshopy,...
Coffee O nás 2 min read
Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica je organizácia neziskového charakteru s dlhoročnou tradíciou, vznikla v roku 1997 ako záujmové združenie právnických osôb. Hlavným cieľom združenia je...
rozvoj Poslanie 3 min read
Poslaním Krajskej rozvojovej agentúry Banská Bystrica (KRA BB) je prispieť k zlepšeniu sociálno–ekonomického rozvoja v Banskobystrickom kraji a tým aj k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov...